Navodila za pripravo prispevka

Prispevke je potrebno oddati najkasneje do 31. 8. 2024.

Uredništvo sprejema samo prispevke, ki še niso bili objavljeni drugje.

Prispevke pošljite po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

  • Prispevek naj bo napisan v slovenskem knjižnem jeziku in lektoriran. Raziskovalni članki naj imajo naslednja poglavja: uvod, (kratka) opredelitev predmeta in problema, določitev ciljev in hipotez, metodologija, rezultati, sklepi in literatura (ne več kot 10 najpomembnejših del). Monografski članki, pregledni znanstveni članki in poročila so lahko zasnovani drugače, vendar naj bo razdelitev na poglavja in podpoglavja jasno razvidna iz velikosti črk v naslovih (12, krepko tiskano).
  • Naslov prispevka naj bo napisan z velikimi tiskanimi črkami in naj ne presega dveh vrstic. Naslov mora biti napisan v slovenščini. Pod naslovom so ime in priimek avtorja (avtorjev) prispevka in ustanova (male črke). Pripisati je potrebno tudi popolni naslov, telefon in elektronski naslov odgovornega avtorja. Navedite tudi, v katero skupino tem razvrščate svoj prispevek (npr. proste teme) in ali želite predstaviti svoj prispevek ustno ali na plakatu.
  • Vsak članek mora imeti povzetek in ključne besede (do sedem). Povzetek raziskovalnega članka naj bo strukturiran in naj ne bo daljši od 250 besed, povzetki drugih člankov naj bodo nestrukturirani in naj ne presegajo 150 besed. Povzetek naj vsebinsko povzema in ne le našteva vsebino prispevka. V povzetku ne uporabljajte kratic in okrajšav, razen če so splošno znane. V povzetku nikoli ne navajajte literature. Opozarjamo vas, da mora imeti vsak prispevek napisan tudi povzetek, drugače bo zavrnjen.
  • Reference (literatura). Vsako navajanje trditev ali dognanj drugih morate podpreti z referenco (virom). Referenca naj bo navedena na koncu povzete ali citirane trditve. Seznam referenc dodajte na koncu prispevka v poglavje Literatura.
  • Slike morajo imeti naslov, ki pove, kaj slika prikazuje (npr. Slika 1. Plezalna stena) in navedenega avtorja, tako da v oklepaj napišete navedbo imena in priimka avtorja in institucije (primer: Slika 1. Uporaba ravnotežne deske (Minca Koromač, Primula, d.o.o.)), če avtor slike ni avtor prispevka. Če sliko povzemate iz literature, mora biti poleg naslova slike naveden avtor, naslov gradiva in stran (Primer: Slika 2. Met žvižgača (Niko Smokuč, v Kovač in Jurak, Izpeljava športne vzgoje, str. 64). Če je avtor prispevka tudi avtor slike, napišete Slika 3. Plezanje po navpičnici (osebni arhiv). Če uporabljate avtorske slike, na katerih je posamezen otrok ali nekaj otrok, je treba podati izjavo, da imate soglasje za slikanje.
  • Preglednice naj bodo v besedilu rokopisa na mestu, kamor sodijo. Oštevilčite jih po vrstnem redu. Preglednica naj bo opremljena s kratkim naslovom. Pojasnjene naj bodo vse kratice, okrajšave ali manjše pisave, ki se pojavljajo v njej. Preglednice in prikazi (grafikoni) ne smejo presegati okvirov nastavitve robov (2,5); lahko so barvne ali črno-bele.
  • Pisava Times New Roman, velikost črk 11, enojni presledek, obojestranska poravnava, nastavitve robov 2,5. Članki naj bodo napisani v programu MS Word 97 ali v novejši različici.
  • Prispevek naj skupaj z literaturo ne presega deset (10) strani. Daljši prispevki bodo lahko objavljeni samo v dogovoru z uredništvom. Za citiranje med tekstom in navajanje virov na koncu članka uporabljajte zadnjo različico APA standardov. Vsi prispevki gredo skozi slepo recenzijo. Zbornik bo izdan v elektronski obliki in objavljen tudi na spleti strani www.zdsps.si in v Digitalni knjižnici Slovenije, www.dlib.si/
  • Avtorstvo. Avtor ob prijavi prispevka jamči za avtorstvo prispevka in prevzema vso odgovornost (tudi za napake v prispevku idr.).

Ker v zadnjih letih opažamo, da nekateri avtorji ne navajajo virov (celotni stavki ali deli prispevka so prepisani, vir pa ni naveden), ali pa pošiljajo prispevke, ki so jih že objavili v drugih publikacijah, vljudno prosimo, da spoštujete gornja navodila, drugače jih bo uredništvo izločilo. Ker bo zbornik izšel pred posvetom, vas prosimo, da prispevke oddate najkasneje do 31. 8. 2024.

Naložite navodila za pripravo prispevka in plakata tukaj.

Iskanje

Kontakt

Zveza društev športnih pedagogov Slovenije 
Cesta v mestni log 46
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

GSM:   041 413 322
URL:   www.zdsps.si
e-mail:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov. Zakonodaja lastnikom spletnih strani nalaga, da morajo svoje obiskovalce informirati o piškotkih, ki jih uporablja njihova spletna stran, za uporabo piškotkov pa potrebujejo privoljenje vsakega obiskovalca. Pravila za piškotke..

  Sprejmete piškotke iz te spletne strani?
EU Cookie Directive